We gaan even terug in de tijd en we schrijven Woensdag 13 oktober 1886: een nieuwe maatschappij wordt geboren, nl. Toon-, Toneel- en Letterkundige maatschappij “DE LELIETAK”.

Een bestuur van 13 leden wordt samengesteld.

1 Jaar 7 maanden en 1 dag later, nl. maandag 14 mei 1888 kwam er een breuk in het bestuur.

De splitsing gebeurde met 6 tegen 7 bestuursleden.

Beide partijen eisten het bestaansrecht van de maatschappij op.

De 7 bestuursleden hebben de maatschappij verder gezet, niet zonder slag of stoot.

Op woensdag 16 mei 1888, vergaderde de meerderheid opnieuw.

Op de dagorde: “Herinrichting van de Maatschappij”.

Gezien de splitsing van het bestuur een voldongen feit was, Stelde men voor de Maatschappij een andere naam te geven om iedere verwarring met de afgescheurden te voorkomen.

Voortaan zou de Maatschappij Toon-, Toneel- en letterkundige Maatschappij  “De Dageraad” heten onder de kenspreuk: “Bloeien zij ons doel” .

Nauwelijks had de maatschappij haar nieuwe naam “De Dageraad” aangenomen of het bleek dat er te Antwerpen nog een maatschappij bestond, die dezelfde naam droeg.

Onmiddellijk daarop werd in de vergadering van 26 mei  voorgesteld als nieuwe naam “De Klauwaarts” aan te nemen.

In het verslag van 28 mei zijn sommige bestuursleden van de gedachte om een leeuw voor kenteken aan te nemen. Een leeuw symboliseert de steun aan de Vlaamse Volksontwikkeling.

Op 30 mei werd beslist om de naam “De Klauwaarts “ aan te nemen en ging men over tot het verkiezen van een nieuw vervolledigd bestuur.

Op 21 oktober 1888 traden de klauwaarts op in zaal “eendracht” in de abdijstraat. Het volgende jaar in mei speelde ze in zaal “Thalia” in de carnotstraat  en vanaf 1890 speelden ze in schouwburg El Bardo op de Sint-Jacobsmarkt tot in april 1899. In 1898 hebben de klauwaarts ook in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg een optreden gegeven.

Vanaf mei 1899 was de Schouwburg Alhambra aan de beurt om verschillende voorstellingen te brengen tot in april 1903. In 1901 was er een voorstelling in de KNS en in dec. 1902 in El Prado in de paleisstraat.

Vanaf oktober 1903 zijn we in schouwburg Variétés in de diepestraat terechtgekomen om in sep. 1904 terug in El Bardo te gaan spelen waar we in oktober 1931 een laatste keer te zien waren.

Vanaf 1932 traden we op in Het Antwerps koffiehuis op het sint-Jansplein afwisselend met El Bardo, de KNS, De Vlaamse Opera, de Koninklijke Franse Schouwburg en de Stadsschouwburg, kipdorpbrug tot in 1936 feestzaal “Cecil” afwisselde met de Stadsschouwburg en dit tot maart 1948. Toen kwam Het Antwerps koffiehuis terug bij de locaties voor een paar voorstellingen. Tussendoor hebben we 1 maal in het rivierenhof gespeeld.

Vanaf nov. 1948 hebben we in de stadsschouwburg meermaals gespeeld en dit tot maart 1958.

Met wisselende locaties hebben de klauwaarts tot 1960 nogmaals een andere locatie gevonden ,nl: Schouwburg Majestic in de carnotstraat, waar we in 1969 een laatste maal optraden om in nov. 1969 naar zaal Pax te “verhuizen” .

Sinds 2018 zijn we samen met Den Olijftak.

In 2019 wordt zaal PAX gesloten en moeten we verhuizen.

In 2020 breekt corona uit en, zoals alle collega's mogen we niets opvoeren tot nader order.

Na 1,5 jaar "stil te liggen", gerief sorteren in de PAX, zijn we als bestuur tot een besluit gekomen...

We hebben niet veel spelers en/of helpers, in de "nieuwe" zaal moet nog veel werk gebeuren en dan is er nog de grote verhuis,... Kunnen we er niet beter mee stoppen ?

DUS: na 135 jaar zetten we er een punt achter...

Iedereen bedankt voor de vele toffe jaren!

HET WAS EEN SUPERTOFFE BENDE EN HOPELIJK ZIEN WE ELKAAR WEER !!